Vol.076甜心萝莉&性感女神[23P]_甜心_果团网

Vol.076甜心萝莉&性感女神[23P]_甜心_果团网

其脓成不泻则危在目前,若其剧者必俟其化脓而后泻之,又恒有迫不及待之时,是以此证因其红肿已甚有碍呼吸,急刺之以出其紫血而红肿遂愈,此所谓防之于预也。方中之义,山药与滑石同用,一利小便,一固大便,一滋阴以退虚热,一泻火以除实热。

自始病至此已四十日矣,诊断此证乃薄受外感,并非难治之证。复诊将药连服四剂,满闷发热皆大见愈,能进饮食,有时气复上冲而不复上干神经至于错乱,左右之脉皆较前平和,而尺部仍然欠实,拟兼用培补下元之品以除病根。

然当此病之初起而遽投以石膏重剂,彼将疑而不肯服矣。”此证咽喉两旁红肿日增,即痈发嗌中名为猛疽者也。

 盖《伤寒论》之麻杏甘石汤原非为治喉证而设,今借之以治喉证。惟不能稳睡,心中似骚扰不安,其脉象仍似有力。

复诊将药煎服两剂,吐泻灼热皆愈,惟行走时犹偶觉腿有不利,因即原方略为加减,俾多服数剂当全愈。遂俾停药勿服,日用生怀山药、生薏米等分轧细,煮作茶汤,调入鲜梨、鲜荸荠自然汁,当点或问黄胆之证,中法谓病发于脾,西法谓病发于胆。

再即此脉论之,其左脉之弦,右脉之大,原现有肝火浮动挟胃气上冲之象,是以其吐血时,觉有热上逆,至其脉之弦而无力者,病久而气化虚也。效果煎服一剂,其血顿止,分毫皆无,短气与潮热皆愈。

Leave a Reply